Er zijn diverse redenen te noemen waarom een ondernemer in korte tijd in ernstige financiële problemen kan komen. Ondernemen is nu eenmaal risico nemen en risico lopen. Alleen zijn die risico’s van te voren vaak niet in te schatten. De markt kan instorten, grote opdrachtgevers kunnen wegvallen.

En dan staat daar de deurwaarder, het incassobureau of de advocaat op de stoep die dreigen met beslaglegging, ontruiming, openbare verkoop of faillissement. U staat met uw rug tegen de muur, u bent het overzicht kwijt en u schaamt zich te erg om hulp in te roepen.

Is het nog levensvatbaar?

Zijn bedrijven nog wel levensvatbaar of kunnen ze weer levensvatbaar worden gemaakt? Er zijn dan vaak mogelijkheden om na een sanering van de schulden, een gezonde doorstart te maken. Voor een sanering is natuurlijk wel geld nodig; we moeten de schuldeisers een afkoopvoorstel kunnen doen.

Het saneren van uw schulden is echter geen “recht”. Schuldeisers zijn niet verplicht om in te stemmen met een afkoop van hun vordering. Gaan ze wel akkoord, dan moet het bedrag dat u hen aanbiedt ook WEL direct, dan wel binnen een (korte) periode beschikbaar zijn.

Is het bedrijf levensvatbaar of kan dit door middel van een reorganisatie weer levensvatbaar gemaakt worden, dan kan er onder bepaalde voorwaarden bij de Gemeente, een (BBZ) saneringskrediet worden aangevraagd.

Schuldsanering bedrijven Nederland